Popis fakturovaného plnenia: Znal. posudok - výst. novej MŠ v RO

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 392,00 € s DPH

Identifikátor: 11/16

Dátum doručenia: 9.november. 2016

Dátum zverejnenia: 6.december. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: P.Popaďák - GEO-POL

Adresa dodávateľa: M.R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 34896821