Popis fakturovaného plnenia: Uverejnenie oznamu o výberovom konaní

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,76 € s DPH

Identifikátor: 20170380

Dátum doručenia: 23.november. 2017

Dátum zverejnenia: 23.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Spektrum Stropkov

Adresa dodávateľa: Nám. SNP 538, 091 01 Stropkov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31708617