Popis fakturovaného plnenia: Oprava tlakovej fľaše DHZ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,34 € s DPH

Identifikátor: 4301000071

Dátum doručenia: 25.október. 2017

Dátum zverejnenia: 15.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Nafta a.s.

Adresa dodávateľa: Votrubova 1, 821 09 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36286192