Popis fakturovaného plnenia: Oprava ponor. čerpadiel 2 ks

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 390,11 € s DPH

Identifikátor: 20170343

Dátum doručenia: 11.august. 2017

Dátum zverejnenia: 13.september. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Slovpol SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orechová 847/1, 093 03 Vranov n/T

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36831557