Popis fakturovaného plnenia: Oprava pojazdovej kosačky

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,00 € s DPH

Identifikátor: 20170303

Dátum doručenia: 24.júl. 2017

Dátum zverejnenia: 28.august. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Slovpol SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orechová 847/1, 093 03 Vranov n/T

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36831557