Popis fakturovaného plnenia: Oprava kosačiek

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 270,00 € s DPH

Identifikátor: 20170097

Dátum doručenia: 10.marec. 2017

Dátum zverejnenia: 21.marec. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Slovpol SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orechová 847/1, 093 03 Vranov n/T

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36831557