Popis fakturovaného plnenia: Odobratie a uloženie odpadu 10/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 423,10 € s DPH

Identifikátor: 302670606

Dátum doručenia: 9.november. 2017

Dátum zverejnenia: 15.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Ozón Hanušovce, a.s.

Adresa dodávateľa: Petrovce 129, 094 31 Petrovce

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36450758