Popis fakturovaného plnenia: Odborný výcvik členov DHZ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,00 € s DPH

Identifikátor: 170100016

Dátum doručenia: 12.apríl. 2017

Dátum zverejnenia: 12.máj. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Petrolservis-Fire servis, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Terézie Vansovej 4/A

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 46261923