Popis fakturovaného plnenia: Odber pitnej vody z hydrantu

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,58 € s DPH

Identifikátor: 90376491

Dátum doručenia: 28.november. 2017

Dátum zverejnenia: 30.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Komenského 50, 040 01 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36570460