Popis fakturovaného plnenia: Odber kuchyn. a biolog. odpadu

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,00 € s DPH

Identifikátor: 187/2017

Dátum doručenia: 01.jún. 2017

Dátum zverejnenia: 15.jún. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: EM-SA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 47691859