Popis fakturovaného plnenia: Obaly pre TSP

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,60 € s DPH

Identifikátor: 17081140

Dátum doručenia: 13.november. 2017

Dátum zverejnenia: 15.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Office Land, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mierová 183, 821 05 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35843136