Popis fakturovaného plnenia: Sanit. materiál - bytovka 486

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,35 € s DPH

Identifikátor: 15243

Dátum doručenia: 3.jún. 2015

Dátum zverejnenia: 4.jún. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: O. Fober - FOBER

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 2731/28, 09301 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 34331956