Popis fakturovaného plnenia: Nebezpečný odpad 10/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32,40 € s DPH

Identifikátor: 14549/17

Dátum doručenia: 6.november. 2017

Dátum zverejnenia: 15.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Fura s.r.o.

Adresa dodávateľa: SNP 77, 044 42 Rozhanovce

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36211451