Popis fakturovaného plnenia: Nájom nebytových priestorov 2017

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1,00 € s DPH

Identifikátor: 710001617

Dátum doručenia: 12.január. 2017

Dátum zverejnenia: 30.január. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: COOP Jednota, Vranov nad Topľou

Adresa dodávateľa: Námestie Slobody 79, 093 01 Vranov n/T

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 00332861