Popis fakturovaného plnenia: Nájom k pozemkom za rok 2017

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,00 € s DPH

Identifikátor: 7170401429

Dátum doručenia: 13.február. 2017

Dátum zverejnenia: 21.február. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPF

Adresa dodávateľa: Búdková 36, 817 15 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 17335345