Popis fakturovaného plnenia: Kontajnery 1100l - 3ks

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,50 € s DPH

Identifikátor: 1310500037

Dátum doručenia: 4.november. 2015

Dátum zverejnenia: 5.november. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Mesto Vranov n/T

Adresa dodávateľa: Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: