Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre DHZ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 744,74 € s DPH

Identifikátor: 10170019

Dátum doručenia: 17.február. 2017

Dátum zverejnenia: 17.február. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Delta Slovakia, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Komenského 18/A, 974 01 Banská Bystrica

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36056081