Popis fakturovaného plnenia: Materiál na výrobu kociek, oprava ihriska

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 305,00 € s DPH

Identifikátor: 170324

Dátum doručenia: 20.september. 2017

Dátum zverejnenia: 12.október. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: TRIBE kom. spol.

Adresa dodávateľa: Medzianky 88, 094 31 Medzianky

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31688101