Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu VO

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,15 € s DPH

Identifikátor: 13928

Dátum doručenia: 08.september. 2017

Dátum zverejnenia: 14.september. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: EDISON SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prešovská 537, 093 03 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 46694447