Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu VO

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 € s DPH

Identifikátor: 13990

Dátum doručenia: 05.október. 2017

Dátum zverejnenia: 13.október. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: EDISON SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prešovská 537, 093 03 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 46694447