Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu PGT

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,20 € s DPH

Identifikátor: 1601381

Dátum doručenia: 02.január. 2017

Dátum zverejnenia: 30.január. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Extratech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36463825