Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu MŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 310,96 € s DPH

Identifikátor: 2217545

Dátum doručenia: 24.november. 2017

Dátum zverejnenia: 30.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Unitech

Adresa dodávateľa: Prešovská 1128/32A, Vranov n/T

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35341033