Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu MK

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,75 € s DPH

Identifikátor: 1762149

Dátum doručenia: 20.november. 2017

Dátum zverejnenia: 23.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: ELA VRANOV s.r.o.

Adresa dodávateľa: Námestie Slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36445835