Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu KD a ZŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 145,00 € s DPH

Identifikátor: 1762285

Dátum doručenia: 08.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: ELA VRANOV s.r.o.

Adresa dodávateľa: Námestie Slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36445835