Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu hasičskej zbrojnice

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 734,76 € s DPH

Identifikátor: 2217388

Dátum doručenia: 08.september. 2017

Dátum zverejnenia: 14.september. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH

Adresa dodávateľa: Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35341033