Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu fasády KD, vianoč. výzdoby

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 270,10 € s DPH

Identifikátor: 14237

Dátum doručenia: 21.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: EDISON SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prešovská 1128/32A, Vranov n/T

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 46694447