Popis fakturovaného plnenia: Materiál na Betlehem

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,18 € s DPH

Identifikátor: 170147

Dátum doručenia: 28.november. 2017

Dátum zverejnenia: 30.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Trecák Ján

Adresa dodávateľa: Dukllianskych hrdinov 2473/7A, 093 01 Vranov n/T

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 40997812