Popis fakturovaného plnenia: Propagačné predmety - DHZ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 316,80 € s DPH

Identifikátor: 20150602

Dátum doručenia: 3.september. 2015

Dátum zverejnenia: 3.september. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: LIM PO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Jesenná 1, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36498980