Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby pre OcÚ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,44 € s DPH

Identifikátor: 170800215

Dátum doručenia: 04.júl. 2017

Dátum zverejnenia: 25.august. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SELOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ľudovíta Stárka 16A, 911 05 Trenčín 5

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36340464