Popis fakturovaného plnenia: Právne služby

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,00 € s DPH

Identifikátor: 1916

Dátum doručenia: 2.december. 2016

Dátum zverejnenia: 12.december. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: JUDr. Aloiz Naništa

Adresa dodávateľa: Sládkovičova č.8, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35519193