Popis fakturovaného plnenia: ÚP obce Soľ - prieskumy,rozbory

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 000,00 € s DPH

Identifikátor: 2015/01

Dátum doručenia: 6.marec. 2015

Dátum zverejnenia: 11.marec. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Invest Leasing s r. o.

Adresa dodávateľa: Duchnovičovo nám. 1, Prešov 080 01

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31413056