Popis fakturovaného plnenia: ÚP obce Soľ - Čistopis

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 300,00 € s DPH

Identifikátor: 2016/08

Dátum doručenia: 8.november. 2016

Dátum zverejnenia: 6.december. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Invest Leasing s r. o.

Adresa dodávateľa: Duchnovičovo nám. 1, Prešov 080 01

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31413056