Popis fakturovaného plnenia: Inštalácia SW IFOsoft

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,82 € s DPH

Identifikátor: 172003130

Dátum doručenia: 28.marec. 2017

Dátum zverejnenia: 05.apríl. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft .r.o.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108