Popis fakturovaného plnenia: Inštalácia programového vybavenia NB

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,02 € s DPH

Identifikátor: 172005070

Dátum doručenia: 29.máj. 2017

Dátum zverejnenia: 15.jún. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft .r.o.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108