Popis fakturovaného plnenia: Inštalácia - mzdy, HDÚ, štatistika

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,38 € s DPH

Identifikátor: 172001269

Dátum doručenia: 06.február. 2017

Dátum zverejnenia: 21.február. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft .r.o.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108