Popis fakturovaného plnenia: Rekon. moder. VO – PD

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 600,00 € s DPH

Identifikátor: 201520

Dátum doručenia: 11.august. 2015

Dátum zverejnenia: 20.august. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Ing. Marek Pačuta

Adresa dodávateľa: 1.mája 1225/7, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 42039771