Popis fakturovaného plnenia: ÚP obce Soľ - Obstar. výkony

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 072,00 € s DPH

Identifikátor: F-5/15

Dátum doručenia: 26.august. 2016

Dátum zverejnenia: 27.september. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Ing. arch. Ľubomír Polák

Adresa dodávateľa: Októbrová 44, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31246800