Popis fakturovaného plnenia: ÚP obce Soľ - Obstar. výkony

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 072,00 € s DPH

Identifikátor: F-06/15

Dátum doručenia: 20.november. 2015

Dátum zverejnenia: 20.november. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Ing. arch. Ľubomír Polák

Adresa dodávateľa: Októbrová 44, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31246800