Popis fakturovaného plnenia: Obstar. výkony k ÚP obce

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 072,00 € s DPH

Identifikátor: 02/15

Dátum doručenia: 23.február. 2015

Dátum zverejnenia: 24.február. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Ing. arch. Ľubomír Polák

Adresa dodávateľa: Októbrová 44, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31246800