Popis fakturovaného plnenia: Update prog. vybavenia OcÚ r. 2016

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 210,30 € s DPH

Identifikátor: 162703232

Dátum doručenia: 16.marec. 2016

Dátum zverejnenia: 6.apríl. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft, v.o.s.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 08001 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108