Popis fakturovaného plnenia: Update prog. vybavenia OcÚ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,96 € s DPH

Identifikátor: 162001157

Dátum doručenia: 11.február. 2016

Dátum zverejnenia: 17.február. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft, v.o.s.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 08001 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108