Popis fakturovaného plnenia: Servis. práce - OcÚ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,76 € s DPH

Identifikátor: 152008086

Dátum doručenia: 8.september. 2015

Dátum zverejnenia: 10.september. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft, v.o.s.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 08001 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108