Popis fakturovaného plnenia: Servis. práce

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,88 € s DPH

Identifikátor: 152011018

Dátum doručenia: 20.november. 2015

Dátum zverejnenia: 20.november. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft, v.o.s.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 08001 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108