Popis fakturovaného plnenia: Oprava progr. HDÚ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,66 € s DPH

Identifikátor: 152003164

Dátum doručenia: 30.marec. 2015

Dátum zverejnenia: 30.marec. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft, v.o.s.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 08001 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108