Popis fakturovaného plnenia: Inštalácia SWEA v15.01

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,92 € s DPH

Identifikátor: 152003071

Dátum doručenia: 20.marec. 2015

Dátum zverejnenia: 23.marec. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft, v.o.s.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 08001 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108