Popis fakturovaného plnenia: Inštalácia prog. vybavenia

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,36 € s DPH

Identifikátor: 152002134

Dátum doručenia: 13.február. 2015

Dátum zverejnenia: 16.február. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft, v.o.s.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 08001 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108