Popis fakturovaného plnenia: Inšt.Update - MZDY-v15.01

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,62 € s DPH

Identifikátor: 152002151

Dátum doručenia: 19.február. 2015

Dátum zverejnenia: 19.február. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft, v.o.s.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 08001 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108