Popis fakturovaného plnenia: Hrobové miesta - inštalácia

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,80 € s DPH

Identifikátor: 172906001

Dátum doručenia: 02.jún. 2017

Dátum zverejnenia: 15.jún. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft .r.o.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108