Popis fakturovaného plnenia: Geometrický plán - multifunkčné ihrisko

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 210,00 € s DPH

Identifikátor: 17/17

Dátum doručenia: 03.október. 2017

Dátum zverejnenia: 13.október. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Geo - pol, Popaďak Pavol

Adresa dodávateľa: M.R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 34896821