Popis fakturovaného plnenia: Geodetické práce - ÚPO

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 780,00 € s DPH

Identifikátor: 12/17

Dátum doručenia: 28.júl. 2017

Dátum zverejnenia: 28.august. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Geo - pol, Popaďak Pavol

Adresa dodávateľa: M.R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 34896821